Mercedes-Benz

Mobility Solutions - Pozivni centar.

Jedan partner za sve vaše potrebe.
Mobility Solutions - Pozivni centar

Sve zahtjeve ili informacije koje se odnose na korištenje vozila i na uslu ge uključene u Vašem ugovoru, možete uputiti i dobiti pozivom na broj telefona pozivnog centra.


Na raspolaganju Vam je 24/7 korisnička podrška, a savjeti našeg stručnog i profesionalnog tima pojednostavnit će Vam korištenje vozila tijekom cijelog trajanja ugovora.

Pozivni centar:

Mobility Solutions - Pozivni centar

Tel: +385 (0)1 6666 060
Email: mobilitysolutions.hr@aldautomotive.com

Asistencija - Pomoć na cesti:

Mobility Solutions - Asistencija - Pomoć na cesti

U Hrvatskoj: 0800 1121
U inozemstvu: +385 (0)1 3688 331Saznajte više