Mercedes-Benz

Proces obnavljanja

Obnovljeno je jednako dobro kao i novo:
proces obnavljanja Mercedes-Benz tvornički obnovljenih dijelova.

Svi rabljeni dijelovi moraju proći kroz nekoliko faza strogog procesa obnavljanja prije nego što se odobre kao Mercedes-Benz tvornički obnovljeni rezervni dijelovi:

1. Prvi korak je rastavljanje motora na sastavne dijelove.

2. Ulje i nečistoće uklanjaju se sa svih dijelova tijekom intenzivnog procesa čišcenja. Jako uprljani i korodirani dijelovi se podvrgavaju daljnjem čišćenju kroz različite tehnike pjeskarenja (suho, mokro pjeskarenje).

3. Čak i najmanji dijelovi prolaze vizualni pregled ili provjeru funkcionalnosti kako bi se oštećenja brzo identificirala.

4. Svi dijelovi koji se mogu ponovno upotrijebiti se stručno obnavljaju potpunosti u skladu sa specifikacijama proizvođača.

5. Svi provjereni dijelovi se potom sklapaju u skladu sa zahtjevima serijske proizvodnje, kako bi se sklopio cijeli, potpuno funkcionalan Mercedes-Benz tvornički obnovljen motor. Izmjene i poboljšanja kvalitete su automatski uključene u sklapanje motora.

6. Na jednakom stolu za testiranje kao i za serijske motore, obnovljeni motori podvrgavaju se potpuno istim testovima funkcionalnosti kao i novi motori i zadovoljavaju iste kriterije kvalitete